D971X-16电动对夹蝶阀

产品描述

电动蝶阀适用于温度≤120C,公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等的给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

产品名称:

D971X-16电动对夹蝶阀

产品类别:

蝶阀系列

+18665007957

shuangdiefamen@126.com

产品详情

电动蝶阀适用于温度≤120C,公称压力≤1.6MPa的食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等的给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

9.jpg

10.jpg

11.jpg

12.jpg